־.בית, המשפחה בזמן הזה na הכנסת, 0רמ רו" הקיבוץ הדתי, שנות השיאים