הקיבוץ הדתי גשר צר מאוד

נחום ברוכי מבוא בתום העשור הראשון למאה העשרים ואחת מונה תנועת הקיבוץ הדתי ( הקה " ד ) 19 יישובים הפרוסים על מפת ישראל מהגליל התחתון עד עוטף עזה . קורות התנועה שונים מאלה של התנועות הקיבוציות האחרות וגם האידאולוגיה שעיצבה את אופייה , ייחודית לה . בראשית שורשיה של תנועת הקיבוץ הדתי מצויים באירופה של שלהי שנות העשרים של המאה העשרים , בתנועות הנוער החלוציות שמרדו בקהילה היהודית הגלותית ובחרו בעלייה לארץ ישראל . בקרב אותן תנועות נמצא גם נוער דתי , שמרד כמו חבריו , אולם שלא כמותם , המשיך לשמור את התורה , ואף שאף להתחדשותה ברוח התחייה הלאומית לנוכח המציאות שנוצרה עם השיבה לארץ ישראל . קבוצות אחדות של חלוצים דתיים , רובן מגרמניה ואחרות מפולין , מרומניה ועוד , עלו לארץ והתכנסו במחנות עבודה זמניים במושבות . עוד לפני עלייתן , הקימו בגרמניה את תנועת בח " ד ( ברית חלוצים דתיים , ( במטרה לחנך נוער שומר מצוות לעלייה חלוצית ולהתיישבות דתית . חלוצי מרכז אירופה יצאו מתנועות 'החלוץ המזרחי ' ו ' השומר הדתי . ' לאחר עלייתן הצטרפו הקבוצות להסתדרות הפועלים הדתיים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי