ומסורת היו למקור ^ל יצירה, זיכרון ‭3"a,08e‬ רוט, תשי'ם, 1980