וביחד, צעירים מול תבנית ^ל ל* להסתפק בעבודה קיבוץ צפוף משימות, איור: יוחנן סימון