מנוחת הלוחם, מתוך שיח לוחמים תשכיח 1968 איור: אברהם אילת, יוני 1967