בין צעירים, וההמשך היו גניחות פנימיות, תשכ"ס, 1969 שיח לוחמים, השיחות היו לספר, תשכ"רו, 1968 אלבומי ניצחון צצו כפטריות לאחר הגשם, גלויה, תשכ"ס, 1969