א"ד גורדון, לדמותו הגבורה, יובל דניאל‭,'‬ מתוך טדנוות, תש"ם, 1980