אברהם ^פירא (פצ י‭,( 1‬ העורך, הסבורות ם י שדמות' לשירו לוחמים