בתנועה אחת קדימה, מועצת איחוד התנועה הקיבוצית ציור: ושמואל כץ, 1999