יעקב זרובבל, מאיר יערי, יגאל אלון - מפלגה אחת, תנועות קיבוציות נפרדות, 1948