המעברה בעיניו של קיבוצניק, אןןר: שמואל כץ, שנות החמישים