משמאל: נשים, ילדים וכביסה, שנות הארבעים מימין: שולמית בת־דורי, הנורקטורי00ית ה"תה במאית תא0רון, תש"ב, 1942