מימין: בצל החומה, בנן הירקות מש‭*0‬ל: לפקודה תמיד אנחנ‭,1‬ איור: יוחנן סימון, 1949