הנשים תבעו להשתתף בשמירה. הצייר: סושק אמרננ‭,1‬ תרצ"ט, 1939