למעלה ן צריף הילדים היה משותף, עפולה, תרפ"ו, 1926 משמאל ן עקרת בית קולקסיבית חברות בקיבוץ, הספר שלקחה חביבה ר"ק לשליחותה, 1944