ירוד לעבודה, לערכים דמוקרטיים הומניסטיים, למרות כישלונות מרובים, מפקד הקן, מוסד שומריה, 1931