מילאה תפקיד מרמי בחינוך הילדים, המטפלת איור: יוהנן סימון, 1953