מתוך ה0פר בוא אלי פרפר נחמד, 0את ברג^ס"ן, איור; אילוה קנטור, 1945