ר‭,,‬דר, ר,ן-פולני, נד,ז.ר,ח.נוו החד^ תל אב.ב, בן ^ן, י בתצלום: בן ^מן 1929 ב ת אלפא ורמת יוחנן,