שמואל גולו' חליז המשתלמים בפסיכואנליזה בתנועה הקיבוצית