צורכי הצבא הבריס 1 במלחמת העולם השנייה הביאו לפריחת תעשיית השימורים