תעשייה משותפת של קיבוצים,ההון והידע נו"סו מבחוץ, שנות הארבעים