תבונת כפיים, 0יתוף והעברת ידע חקלאי לנערי עליית הנוער, טנות החמימים