צבא .פוליטיקה. מפקדי מלחמת העצמאות מזדהים עם מפ"ם, תש‭1949 ,0"‬