התנועה הקיבוצית כאליטה מגויסת

HKT דרורי הקדמה מאמר זה בוחן את התמורות והשינויים שחלו בתרומתה של התנועה הקיבוצית לצה " ל ולביטחון מאז מלחמת העצמאות . המאמר עוסק בשינויים שחלו בתרומת בני הקיבוץ בשירות בצה " ל נוכח התמורות שחלו בחברה הישראלית בכלל , וביחס שבין החברה וצה"ל בפרט . המאמר מתמקד בשינויים שחלו בגיוס של בני הקיבוצים לצה " ל , בחלקם בקורס קצינים ובקורס טייס ובהתנדבות ליחידות הקרביות , כל זאת בהשוואה לתמורות שחלו בחברה הישראלית כולה . בחינה השוואתית זו מביאה בחשבון גם את גודלה היחסי של התנועה הקיבוצית לעומת שאר המגזרים בחברה הישראלית , וכך היא מאפשרת תשובה מלאה , אמיתית ונכונה לגבי התרומה של הקיבוצים בשורות צה"ל . חשוב לציין כמה נתונים דמוגרפיים : בשנת 1948 נערך מפקד בו נמנו 46 , 940 נפשות ב 177 קיבוצים , כ 6 . 5 אחוזים מכלל האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל . בשנת 1950 נמנו 67 , 500 נפשות ב 214 קיבוצים , שהיוו כ 5 . 6 אחוזים מהאוכלוסייה . בשנת 1959 נמנו 228 קיבוצים , ובהם כ 77 , 153 נפשות . אוכלוסיית הקיבוצים הלכה ופחתה בהדרגה : במהלך שנות השישים והשבעים היא הייתה 4 . 5 אחוזים מכלל האוכלוסייה ובשנת 1 . 8 -...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי