המשוריינים תוצרת בית, עם מ0נרי הקיבוץ, »טת הארבעים