בית הביטחון, אליו תוכנן לכנס ילדים ונשים בזמן התקפה, עין החורש, שנות הארבעים