הקיבוץ בביטחון היישוב טרם הקמת המדינה

יאיר שפיגל מבט בוחן בהיסטוריה הביטחונית של הקיבוץ בימים שטרם הקמת המדינה יגלה תמונה מורכבת . מבט כזה מחייב אבחנה 'משולשת : ' בין תקופות שונות , בין תנועות קיבוציות שונות ובין מישורים שומם של פעילות ביטחונית . ניתן לזהות ארבעה מישורים כאלו : א . המישור המקומי - הגנת הקיבוץ הבודד . ב . המישור האזורי - השתלבות הקיבוץ הבודד וחבריו במערכות ביטחוניות אזוריות . ג . המישור הארצי - השתלבות הקיבוצים וחבריהם במסגרות ובמערכות ארציות של ארגון 'ההגנה . ' ד . המישור 'החיצוני ' - השתתפותם של הקיבוצים ושל חבריהם במסגרות ביטחוניות שהיו נתונות למרות זרה , בריטית . הגנת הקיבוץ עד מאורעות תרפ '' ט ובמהלכם מעשה ההתיישבות הציוני בארץ ישראל היה כרוך , מראשיתו , בצורך להגן על ביטחון היישובים והמתיישבים . כקהילת מיעוט קטנה סבל היישוב היהודי בארץ ישראל מאיבתו של השלטון העות ' מאני ומחולשתו בכל הקשור לאכיפתם של הביטחון הפנימי והסדר הציבורי , בעיקר בדרכים ובאזורים הכפריים . האיומים על הנפש ועל הרכוש נתפסו , תחילה , כחלק ממערכת של יחסי שכנים עם הסביבה הערבית , ולא כגילויים של סכסוך בין שתי קהילות לאומיות . העימותים...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי