העוטים במלאכה מבקשים תמיכה פוליטית. איור: שלמה בן־דוד, 1946