‭1939-1936‬ חומה ומנדל - המפה ב־‭,1935‬ סיכום דרך בגרמנית, מפת ההתיישבות היהודית