תרומת התנועה הקיבוצית ליצירת המערך ההתיישבותי

ארנון גולן מבוא בסוף 2007 היו במדינת ישראל ובשטחים המוחזקים על ידה 267 יישובים שהוגדרו בקיבוצים ( כ 25 אחוזים מכלל 1 , 058 היישובים היהודיים שבתחום גאוגרפי זה . ( בקיבוצים התגוררו 123 , 300 נפש שהם כ 1 . 9 אחוזים בלבד מתוך כלל האוכלוסייה היהודית , שמספרה עמד על 6 , 643 , 700 נפש . עיון במפת צורות ההתיישבות במדינת ישראל מלמד שהקיבוצים פרוסים בכל שטח המדינה ובחלק ניכר מהשטחים המוחזקים בידה מאז , 1967 מצפון רמת הגולן בואכה מפרץ אילת . למרות שיעורם הנמוך של תושבי הקיבוצים מקרב תושביה היהודים של מדינת ישראל , הצורה היישובית בה הם מתגוררים הינה בעלת מופע דומיננטי במערך ההתיישבותי הישראלי . זו היא תוצאה של תהליך גאוגרפי היסטורי שבמסגרתו התהווה מערך ההתיישבות הציונית ישראלית מאז . 1882 מטרתו של מאמר זה היא לבחון את מקומו של הקיבוץ ביצירתו של המערך היישובי היהודי . הקיבוץ שימש כלי מרכזי בידיה של התנועה הציונית בתהליך זה מסיבות פוליטיות , כלכליות וחברתיות , וכן היו לכך השלכות תרבותיות חשובות על עיצוב התודעה הלאומית הישראלית . המאמר יתמקד במקומם של הקיבוצים בעיצוב הגאוגרפיה של היישוב היהודי טרם...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי