בולי על"ת הנוער, עוברים טנה לעליית הנוער ת^נו"ו ‭.1955‬ציירה: מ. קר/לי