הנר"םה סאלד - פעילה ציונית בארה"ב, מייסדת הד0ה. עם עליית הנאצים לשלטון קיבלה על עצמה, בגיל שבעים, לעמוד בראש המפעל לעליית הנוער, שיומה רחה פראייר.