רחה פראייר - יזמה הבאת נוער לארץ ישראל מגרמניה, להוכיח כי ילדים יהודים יכולים להפוך לחקלאים על ידי הכשרתם בהתיישבות העובדת. פעילה כל ימיה בסיפול בנוער יהודי כולל בתקופת השואה.