ישראל בלקינד - איש העלייה הראשונה, יוזם הבאת ילדים לחינוך ציוני בארץ ישראל. הביא קבוצה מיתומ 1 הפוגרום בקישינב לחינוך פנימייתי