בין ארץ ישראל לגולה, 0אלוץ לאיחוי הטרשרת שניתקה, השומר הצעיר בארץ, איור; יוסף ולטר, 1944