סמינריון חלוצים: הגיבורים נורוכופלדור וארלוזורוב, 1935