ארץ התהרים קוראת. גלויות דואר ציונית, נרםניה, שנות החלושים