עגלת ח"הם יוצאת לדרך, ממרת נייר, שנות העשרים כל הדורות תורמים, החלוץ נוטע. תעודת תרומה לעצים, 8ו9ו