הקיבוץ והעלייה: יחסי גומלין ותלות הדדית

אביבה חלמיש הקיבוץ נוסד והתפתח במסגרת המפעל הציוני . צעדיו הראשונים נעשו לפני מלחמת העולם הראשונה כמהלך המבוסס על שיתוף פעולה בין פועלים צעירים , שזה לא מכבר עלו לארץ וביקשו להתפרנס מעמל כפיהם , לבין ההסתדרות הציונית , שמטרתה אז הייתה ליישב יהודים בארץ ישראל וליצור בה 'מקלט בטוח במשפט פומבי לעם ישראל בארץ-ישראל , ' כנאמר במצעה שאושר ב 897 ו , בקונגרס הציוני הראשון . התלות ההדדית בין הצדדים העמיקה והתהדקה בתקופת המנדט , עת בה היה היישוב היהודי בארץ ישראל חברת מהגרים , ששאפה לבנות חברה חדשה ולכונן ישות מדינית יהודית עצמאית בשכנות לעם אחר בארץ שהייתה נתונה תחת שלטון זר . מסכת היחסים הסימביוטיים בין הקיבוץ ובין העלייה קשורה אפוא מעצם טיבה בסוגיות מרכזיות בתולדות התנועה הציונית ומדינת ישראל מצד אחד ובתולדות הקיבוץ מן העבר האחר ; ושאלת העלייה שזורה בשתי שאלות היסוד של הקיבוץ : האחת - המתח בין היותו מטרה בזכות עצמו לבין היותו אמצעי להגשמת מטרות לאומיות ומעמדיות ; השנייה - האם הקיבוץ הוא יציר אידאולוגיה או פרי הנסיבות . כיוון שמלכתחילה התקיימה תלות הדדית בין הקיבוץ כסוכן קליטה לבין היותה של ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי