ההכטרה טגלתה, ציור ממוטבה -הוד" ‭|rn u l(‬ י' ‭)0‬נ ' טית, מקלס לדמיון טמאלי של חלוצ' ם 0אומב'ם איור: מאיר אכסלרוד, 1928