חתונה בנו0רו העל"ה הטלישית, הר כינרת, הקיבוץ שנעלם, 1923