ע»למר. לביא פחז מהסתפקות במועס בתמונה: לוי רון, 1926