הצריף הובא בחלקים 0ח ' פר ‭.>‬ התמונה שהשתלטה על הדמיון, 1912