הקיבוץ מאה השנים הראשונות

עורכים : אביבה חלמיש | צבי צמרת הקיבוץ מאה השנים הראשונות ייעוץ מדעי פרופ ' יובל דרור ד " ר מוטי זעירא מוקי צור פרופ ' מרגלית שילה הקיבוץ מאה השנים הראשונות עורכים : אביבה חלמיש ו צבי צמרת איסוף ועריכת דימויים חזותיים ואחריות על מתווה הספר ן יובל דניאל' ניתובים לאיורים | מוקי צור עיצוב ועריכה נרפית 1 ערן צירמן עריכה לשונית ו תמר ריכוז מערכת ן בנימין זאב וכסלר , שחר בן נתן הדפסה וכריכה ן מפעלי דפוס כתר , ירושלים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי