רשימת המקורות לציורים ולתמונות

א . ציורים ציור ו ו דוד ושאול במדבר זיף . ציור קיר , בית הכנסת של רורא אירופוס ( סוריה 244 , ( 245 לספה נ ציור ; 2 פאנל מעל . vn \ pn pix / 7 / zau ציור קיר , שם ציור : 3 עמוד מצויר . חיתוך עץ להגדה של פסח , פראג 1526 ציור : 4 רמברנדט ואן ריין , "הקרב של דור וגלית . תחריט נחושת לספת של מנשה בן ישראל 'אבן יקרה,- אמשטרדם 1655 ציור : 5 עמוד השער של 'ספרא דצניעותא ףיעקב לר' יעקב תמרלש , אמשטרדם 1669 ציור : 6 עמוד השער של 'צמח דורי לר' דוד גנז . פרנקפורט דמיץ 1688 ציור : 7 עמוד השער של הנץ בלשון אשכנז . מהדורת יוסף עטיאש , אמשטרדם 1687 ציור : 8 עמוד השער של 'צמח דוד' לגנז . פרנקפורט דמיץ 1692 ציור 9 י אברהם בר יעקב , -דוד מתפלל ל'רוח הקודש . " תחריט נחושת להגדה של פסח , אמשטרדם 1695 ב . תמונות תמונה ! 1 משיחת דוד . ציור קיר , בית הכנסת של דורא אירופוס , 245-244 לספה נ תמונה : 2 דוד אורפיאוס מנגן בנבל . רצפת פסיפס , בית הכנסת של עזה , 509 * 508 לספה'נ תמונה = 3 מנורת חרס . אלכסנדריה , (?* מאות שלישית רביעיתג (? ( ניו האבן , הגלריה לאמנות של אוניברסיטת ייל ) תמונה : 4 לוחית פתיחה לספר תה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי