תמונה 9 ו: איוגאן שוובל, "דוד מחולל לטני ארץ הברית‭.-‬ שמן וגרפיט על בד, ירושלים 979 ו