תמונה 7ו: משה שאה מזרחימ‭,(‬ ־ממלת גלית‭.-‬ »בעי שמן על זכוכית, ירושלים, ראשית המאה העשרים