תמונה 6ו 1 דוד כורע בתפילה בבית המקדש. טס לספר תורה רקוע בסף. גרמניה, המאה הי-ח