תמונה ‭:14‬ דוד מנגן בנבל. &תז ממצבת הקבורה של דוד דה רוקא. אוררקרק 1708